W ramach projektu „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w LANDOIA KAPUSTA ŁUKASZ” zakupiono wyposażenie laboratorium metalograficznego

Przedmiotem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie LANDOIA Kapusta Łukasz rezultatów prac badawczo-rozwojowych dotyczących form do wyrobów wibroprasowanych.

Przeprowadzone samodzielnie badania doprowadziły do opracowania nowej technologii wykonania form do wyrobów wibroprasowanych o zwiększonej twardości i zwiększonych parametrach użytkowych.

Dzięki wdrożeniu wyników badań została opracowana nowa ulepszona technologia obróbki cieplnej. Powoduje to zwiększenie żywotności form od 20 do 30%. Klienci otrzymują produkt o znacznie wydłużonym czasie pracy. Zostało wyeliminowane zjawisko „słonich stóp”.

Została opracowana i wprowadzona technologia prostowania wkładów form na „gorąco”.
Wprowadzona technologia pozwala na wyprostowanie wkładu, zanim zostanie osiągnięta przemiana austenityczna.

Spowodowało to zmniejszenie przypadków pękania wkładów o 90%. Prostowanie na gorąco pozwala otrzymać wkłady w tolerancji płaskości do 1 mm. Jest to znacząca poprawa parametru prostoliniowości, który do tej pory wynosił od 2 do 5 mm. Czas prostowania ze względu na plastyczność materiału został zredukowany z 3 godzin do 0,5 godziny. Zmniejszeniu uległ również czas obróbki ściernej, co spowodowało obniżenie kosztów wykonania formy o około 500 zł.
Formy po takim prostowaniu nie wykazują tendencji do wichrowania się w czasie użytkowania. Dzięki wsparciu funduszy europejskich (działanie 3.3) zostały dokonane zakupy niezbędnych maszyn i urządzeń do uruchomienia produkcji form o znacznie ulepszonych parametrach. Między innymi została zakupiona prasa hydrauliczna do prostowania wkładów.

Zakup urządzenia do pomiaru narzędzi spowodował kolejne oszczędności w czasie obróbki mechanicznej. Urządzenie umożliwia dokładniejszy i szybszy pomiar narzędzia skrawającego zamontowanego w oprawce narzędziowej. W czasie pomiaru narzędzia maszyna nie przerywa pracy i w ten sposób oszczędzamy kolejne cenne minuty dla klienta. Dokładniejszy pomiar narzędzia powoduje brak śladów przejścia narzędzia i zmniejszenie chropowatości części form, co również wpływa pozytywnie na wydłużenie czasu pracy formy.

Aparatura do pomiaru twardości i grubości powłoki nawęglanej pozwala sprawdzać na bieżąco stan warstwy utwardzanej zarówno na małych częściach, jak i dużych matrycach.

Na podstawie wdrożonej technologii została uruchomiona produkcja ulepszonych form do kostki brukowej. Zostały również osiągnięte wskaźniki ekonomiczne. Udało się to osiągnąć dzięki wprowadzeniu nowej technologii, która spowodowała zmniejszenie ilości roboczo godzin o 23%. Zmniejszenie ilości godzin nad jedną formą automatycznie powoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Wszystkie powyższe oszczędności powodują możliwość zaoferowania klientowi tańszego produktu.

Zakupione urządzenia przyczyniły się do rozwoju i poprawy jakości wykonywanych usług z
zakresu obróbki cieplnej oraz produkcji wykonywanej w LANDOIA.

Twardościomierz Vickersa THVP-102 wykonuje pomiary twardości przy obciążeniach 0,3
kG,0,5 kG,1,0 Kg,10kG co umożliwia pomiar grubości warstwy nawęglonej. Zainstalowany
program daje możliwość drukowania raportów z badań w postaci tabel i wykresów. Z
leceniodawcy usług otrzymują potwierdzenie poprawności zleconych usług.

Twardościomierz przenośny NOVOTEST T-UD2 pozwala na pomiar twardości dużych detali w
firmie LANDOIA jak również w firmie zlecającej pomiar, sondy umożliwiają pomiary
twardości części zamontowanych w maszynach i urządzeniach. Urządzenie mierzy metodą
Leeb oraz metodą VICKERS przy ociążeniu 1Kg,5Kg. Możliwa jest konwersja wyników na
HRC,HB,HV,MPa.

Praska do inkludowania służy do przygotowania próbek do pomiary grubości warstwy
nawęglonej metoda pomiaru twardości.

Dzięki nowym urządzeniom pomiarowym możemy zagwarantować zleceniodawcom usług z
obróbki cieplnej dokumenty jakościowe wymagane w systemach jakości stosowanych w
fimach.